جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

افزایش-مستمریهای-موضوع-آیین‌-نامه-اجرایی-ماده-8-قانون-تشکیل-صندوق-حمایت-وکلا-و-کارگشایان-دادگستری-از-ابتدای-سال-1389

شماره109767/ت44605هـ
                
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/5/1390 بنا به پیشنهاد شماره 5816/01/89 مورخ 12/2/1389 وزارت دادگستری و به استناد ماده واحده قانون اصلاح ماده (8) قانون تشـکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشـایان دادگسـتری ـ مصوب 1375ـ تصویب نمود:

مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 از ابتدای سال 1389 به میزان ده و هشت دهم درصد (8/10%) افزایش می‌یابد.